HYDROTEX LM

Hidroizolaciona fleksibilna membrana.

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Категорија:

Opis

Hidroizolaciona fleksibilna membrana

HYDROTEX LM je fleksibilna hidroizolaciona membrana spremna za upotrebu, namenjena za zaštitu zidova i podova kod podruma, zaštitu betona, vodoprivrednih tokova, kupatila, terasa, bazena i pre postavljanja pločica. Hydrotex LM ima optimizovan balans između fleksibilnosti i tvrdoće i na niskim temperaturama kao i izuzetnu sposobnost premoštavanja pukotina, ima odličnu nepromočivost, stabilnost na niskim temperaturama i brzosušiv je. Odlikuje ga dobra prionljivost na različite podloge (malter, beton, opeku, gips-karton ploče…). Podržava standard EN 14891 i EN 1504-2. Izuzetne osobine ovog proizvoda omogućavaju dugovečnost objekata.

Primena: HYDROTEX LM pre upotrebe blago razmešati i nanositi na prethodno impregniranu podlogu, pomoću četke, valjka, gletarice ili sprej tehnikom. Preporučuje se armiranje premaza utiskivanjem fine mrežice od staklenih vlakana, dok je prvi sloj još uvek svež. Nakon očvršćavanja prvog sloja, nanosi se drugi. Hydrotex se moze nanositi u 2-3 sloja. Vremenski razmak između nanetih slojeva treba da bude najmanje 10 do 12h. Premaz je potrebno zaštititi od direktnog uticaja kiše, brzog sušenja i mraza.

Optimalna radna temperatura: Temperatura vazduha i podloge treba da bude u opsegu od +5 do +30°C.

Potrošnja: 1-1,3 kg/m² u dva sloja.

Rok upotrebe: Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na temperaturama od +5 do +30°C. Rok trajanja do 12 meseci u originalnoj i neoštećenoj ambalaži.

Postupanje sa otpadom: Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

Pakovanje: PP kanta od 5l.

Content missing