HYDROTEX FLEX 2K

Категорија:

Opis

Polimer-cementni fleksibilni hidroizolacioni premaz

HYDROTEX FLEX 2K je dvokomponentni, vodonepropusni polimer-modifikovani cementni malter. Hydrotex Flex 2K formira vodonepropusnu i fleksibilnu membranu koju karakteriše dobra adhezija na različitim podlogama (beton, cigla, malter…). i izdržava pozitivan i negativan pritisak vode. Upotrebljava se za horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju moguće vlažnih prostorija (kuhinja, terasa i kupatila pre postavljanja pločica, podruma, ukopanih zidova temeljnih traka,…), idealan je za površine koje su blago ispucale kao i za zaštitu od prodora vode pod niskim pritiscima i kod objekata gde je potrebna vodonepropusnost kod pozitivnog hidrostatičkog pritiska vode. Hydrotex Flex 2K je namenjen i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu.

Primena: Pripremu mase vršiti laganim mešanjem praškaste komponente A sa tečnom komponentom B do postizanja homogene mase pogodne za nanošenje četkom ili gletaricom. Pripremljenu masu iskoristiti u periodu do 60 min. Površina na koju se nanosi hidroizolacija prethodno treba da bude nakvašena ali bez barica. Nanošenje vršiti četkom, unakrsnim postupkom u dva ili više slojeva. Sledeći sloj nanositi kada očvrsne prethodni. Debljina pojedinačnog premaza ne sme biti veća od 1mm, jer to može dovesti do pojave pukotina. Naredni sloj se nanosi nakon očvršćavanja prvog sloja. Vreme negovanja i sazrevanja materijala je najmanje 7 dana, nakon tog vremena se mogu nanositi drugi materijali.

Optimalna radna temperatura: Temperatura vazduha i podloge treba da bude u opsegu od +5 do +30°C.

Potrošnja: 2,0 kg/m²/mm.

Rok upotrebe: 12 meseci od datuma proizvodnje u originalnom neoštećenom pakovanju na mestima zaštićenim od vlage.

Postupanje sa otpadom: Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Očvrsli ostaci proizvoda se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 17 09 04. Ostaci ambalaže se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 15 01 01. Proizvod ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište.

Pakovanje: natron vreća od 20kg.

Content missing