HYDROTEX 1K

Категорија:

Opis

Polimer-cementni hidroizolacioni premaz

Hydrotex 1K je jednokomponentni, hidroizolacioni premaz na bazi cementa i polimera. Namenjen je za hidroizolaciju moguće vlažnih prostorija (kuhinja, kupatila, podruma, terasa, bazena itd.). Karakteristika proizvoda je dobra hidrofobnost i adhezija na različite vrste podloge (beton, malter, opeka, cigla i sično). Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, izdržava pozitivan i negativan pritisak. Nije namenjen za završnu obradu površina, niti za dugotrajno potapanje u vodu bez zaštitnog premaza.

Primena: Hydrotex 1K se postepeno dodaje u vodu (20kg Hydrotex-a 1K i 5,5-6,0 l vode), uz konstantno mešanje električnim mikserom da se dobije homogena masa pogodna za nanošenje četkom. Pre nanošenja mase podlogu obavezno nakvasiti tako da ne bude barica. Masu ostaviti da odstoji 5 min, zatim još jednom promešati i nanositi na podlogu. Nanošenje vršiti četkom u dva ili više premaza. Debljina pojedinačnog premaza ne sme biti veća od 1mm, jer to može dovesti do pojave pukotina. Naredni sloj se nanosi nakon očvršćavanja prvog sloja. Hidroizolacioni premaz zaštititi od direktnog uticaja sunca, kiše, mraza i prebrzog sušenja.

Optimalna radna temperatura: Temperatura vazduha i podloge treba da bude u opsegu od +5 do +30°C.

Potrošnja: 2,0 kg/m²/mm.

Rok upotrebe: 12 meseci od datuma proizvodnje u originalnom neoštećenom pakovanju na mestima zaštićenim od vlage.

Postupanje sa otpadom: Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Očvrsli ostaci proizvoda se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 17 09 04. Ostaci ambalaže se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 15 01 01. Proizvod ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište.

Pakovanje: natron vreća od 20kg.

Content missing