FASAPLAST ”STSN”

Visokokvalitetni silikatno-silikonski malter bele boje.

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Opis

Visokokvalitetni, paropropustan i vodoodbojni silikatno-silikonski malter bele boje, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom zaglađene i zaribane strukture

Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površi­na. Tonira se po TEXO ton karti.

Primena: masa je već pripremljena, pa je potrebno samo dobro je izmešati pre upotrebe. Podloga na koju se nanosi mora biti tvrda, ravna, suva i prethodno premazana „ST“ GRUNDOM. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom u debljini granulacije, a posebnom te­­hnikom se postiže željeni izgled.

Uslovi za rad: temperatura od 10-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu. Ovi uslovi važe za vreme aplikacije i 24 ča­sa nakon aplikacije (sušenje).

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Potrošnja (RAJB): Potrošnja (FULL): Pakovanje:
granulacija (mm): potrošnja (kg/m2): granulacija (mm): potrošnja (kg/m2): PP kanta od 25 kg i 30 kg
1,5 2,3 1,0 2,4
2,0 3,0 1,5 2,8
2,5 3,5 2,0 3,7
3,0 4,0 2,5 4,2
3,0 4,7

Content missing