HIROFA

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu jež fasada.

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Opis

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu prskanih (jež) fasada

Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav, čist i vodom na­kva­šen zid u dva ili tri sloja uz pomoć ručnog aparata sa čeličnim perima ili prilagođenim kompresorskim pištoljem.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 3,0-3,5 kg/m².

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: natron vreća od 25kg.

Content missing