BOJAFAS „S“

Akrilna, disperzivna boja.

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Opis

Akrilna, disperzivna boja sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom

Lako nanošenje, namenjena za farbanje fasadnih po­vr­šina. Tonira­nje po TEXO ton karti.

Primena: nanosi se na čist, impregniran i gletovan zid. Nanošenje se vrši valjkom, molerskom četkom ili kompresorom, u dva pre­maza.

Uslovi za rad: temperatura od 10-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 1l za 5-6m² u dva premaza.

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: PP kanta od 3l, 6l i 15l.

Content missing