DULIT RAJB

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu rajbovanih fasada (crvići).

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Opis

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu rajbovanih fasada (crvići)

Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav, čist impregniran zid čeličnom gletericom u debljini granulacije, zatim se stiroporom ili plastičnom gletericom izvlače šare. Posle kraćeg vremena se pristupa ravnanju (peglanju) površine čistom čeličnom glete­ricom.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: natron vreća od 25kg.

Potrošnja: Pakovanje:
granulacija (mm): potrošnja (kg/m2): Natron vreća od 25 kg
1,5 2,0
2,0 2,5
2,5 3,0
3,0 3,5
4,0 4,0

Content missing