GRAĐEVINSKI LEPAK TX100

Lepak za termoizolacione sisteme (stiropor, mrežica).

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Категорија:

Opis

Lepak za termoizolacione sisteme (stiropor, mrežica)

Primena: lepak se nanosi trakasto po obodu stiropor ploče, i po­pre­­čno na dva mesta u debljini i širini traka do 3 cm. Ovako pri­premljenu ploču fiksirati na zid.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 10 kg/m².

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlo­zi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: natron vreća od 25kg.

Content missing