TEXODIS

Vodoperiva boja za unutrašnje zidove.

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Категорије: ,

Opis

Vodoperiva boja za unutrašnje zidove

Texodis je disperziona, ekološka, vodoperiva boja namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina, kod kojih postoji zahtev otpornosti na mokro brisanje. Odlikuje je izuzetna belina i odlična pokrivnost. Boja je jednostavna za nanošenje. Tonira se po TEXO COLOR CONCEPT ton karti na TEXO MIX sistemu.

Primena: Podloga na koju se nanosi, mora biti suva, ravna, čvrsta, bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati. Podloga može biti fini malter, tapete, gips kartone, cementne ploče, površine zaglađene masama za izravnavanje kao što je „Gletofas“.

Optimalna radna temperatura: bojenje je moguće samo u primerenim mikroklimatskim uslovima: temperatura vazduha i zidne podloge neka ne bude niža od +5°C i ne viša od +30°C. Potpuno sušenje nakon 24 časa.

Potrošnja: prosečna potrošnja za dvoslojni nanos je od 125ml/m² do 185 ml/m², zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge, i odabira nijanse.

Rok upotrebe: 18 meseci u originalnoj neotvaranoj ambalaži, u zatvorenom prostoru, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. NE SME DA ZAMRZNE.

Postupanje sa otpadom: Otpadnu boju je potrebno odvojeno sakupljati u zatvorenoj ambalaži i predati je registrovanom preuzimaču takvog otpada pod kl. broja 08 01 12 ili 20 01 28. Pre upotrebe pročitati tehnički list proizvoda. Očišćena ambalaža može da se reciklira.

Max. VOC A/a: 30g/l

Pakovanje: PP kanta od 15l.

Content missing