TEXOPOL CLASSIC

Категорије: ,

Opis

Bela unutrašnja boja

Koristi se za bojenje unutrašnjih zidova. Ekološki ispitana boja. Razređuje se vodom do 10%. Otporna na suvo brisanje. Odlikuje se paropropustljivošću. TEXOPOL CLASSIC bela boja je pogodna za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga fino malterisanih vertikalnih i plafonskih površina betona, vlaknasto-cementnih površina, gips-kartonskih ploča i reljefnih papirnih tapeta. Pre prvog bojenja podlogu premazati DS Profi Podlogom. Boja: bela. Nijansiranje: Moguće nijansiranje na TEXO sistemu i BF Color tonerima.

Primena: Nanosi se četkom, dugodlakim krznenim farbarskim valjkom ili špricem u dva sloja.

Optimalna radna temperatura: od +5°C do +35°C, sušenje između dva sloja 4-6 časova (pri T=+20°C, rel. vlaga = 65%).

Potrošnja: približno 190 ml/m², za dvoslojni nanos, zavisno od upijanja i hrapavosti podloge.

Rok upotrebe: 18 meseca od datuma proizvodnje. Skladištiti na temperaturi od +5°C do + 25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. NE SME DA ZAMRZNE.

Postupanje sa otpadom: Otpadnu boju je potrebno odvojeno sakupljati u zatvorenoj ambalaži i predati je registrovanom preuzimaču takvog otpada pod kl. broja 08 01 12 ili 20 01 28. Pre upotrebe pročitati tehnički list proizvoda. Očišćena ambalaža može da se reciklira.

Max. VOC A/a: 30g/l

Pakovanje: PP kanta od 25kg.

Content missing