Predstavljamo novi proizvod – DS PROFI

Fasada TEXO predstavlja novi proizvod u svom asortimanu – DS Profi (1:9)

DS Profi je vodena disperzija polimernih veziva, koja se koristi kao osnovna podloga, pre bojenja disperzionim bojama. Koristi se kao komponenta B kod mineralnih maltera Sevilja, Dulit i Hirofa, radi povećanja čvrstoće.