1.800.000 FASADINIH kvadrata u 2011. godini

Preduzeće FASADA je u 2011. godini, prodalo fasadnog materijala za izradu ukupno 1.800.000 m2.

Comments for this post are closed.