PEGASUS

Silikonizirani akrilni dekorativni materijal

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Категорија:

Opis

Silikonizirani akrilni dekorativni materijal

NAMENA: Pegasus je dekorativni materijal za enterijere i eksterijere sa bisernim šljokicama, koji dočarava tipičan izgled kamena sa površinskim svetlucanjem. Proizvod je na bazi akril­-siloxan veziva, obrađene površine imaju izu­zetnu vodoodbojnost, visoku paropropu­­snost, otpornost na atmosferske zagađivače i otpornost na alkalni supstrat. Po­vršina je zaštićena od razvoja algi i gljivica. Izrađuje se u više dekorativnih varijacija po ton karti.

PRIPREMA PODLOGE I NANOŠENJE: Po­dloga na koju se nanosi dekorativni materijal mora biti suva, ravna, čvrsta, bez prašine, slabo vezanih delova, pukotina, površinske vlage, znakova isoljavanja i masnih mrlja. Odgovarajuće po­dloge mogu biti površine od gips karton ploče, građevinski lepak, vlaknasto-cementne ploče i sl. Površinu zaraženu algama, gljivicama ili plesnima obavezno očistiti od mikroorganizama i sanirati odgovarajućim sredstvima.

USLOVI ZA RAD: Proizvod nanositi pri tempe­raturi vazduha i podloge od 5°C do 35°C i rela­tivnoj vla­žnost vazduha< 75%. Izbegavati nanošenje proizvoda na podloge koje su direktno izložene suncu, i na podloge na kojima ima znakova kondenzacije. Površinu nakon nanošenja štititi od kiše i vlage najmanje 48 h. Ne upotrebljavati na direktnom suncu, kiši i vetru.

POTROŠNJA: 2,0-2,5 kg/m2.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE: Rok trajanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakova­nju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom me­stu, zašti­ćeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Proizvod ne sme da smrzne.

PAKOVANJE: PP kanta od 25kg.

Content missing