Da li ste saglasni da, u skladu sa članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu: “ZZPL”), koji predviđa pristanak na obradu podataka o ličnosti kao jedan od pravnih osnova obrade iz člana 12 ZZPL, date svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti, kako bismo mogli da obradimo Vaše podatke o ličnosti koje ostavite prilikom slanja poruke putem „kontakt forme“ na našoj internet stranici www.fasada.rs? 

Internet stranica www.fasada.rs pripada privrednom društvu “FASAD” d.o.o. Stara Pazova, sa sedištem u Staroj Pazovi, na adresi Banovačka 66, koga zastupa Sergej Šijan, direktor (u daljem tekstu: “Društvo”), i koje predstavlja rukovaoca u smislu ZZPL.

U skladu sa članom 5 st. 1 t.2 ZZPL, Društvo prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu procesuiranja i realizacije Vašeg zahteva/poruke koju nam uputite putem „kontakt forme“ preko naše internet stranice.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo su: ime i e-mail adresa. Molimo Vas da imate na umu da u „naslovu“ i „tekstu“ Vaše poruke mogu da se nalaze i drugi podaci o ličnosti koji se odnose ili mogu da upućuju na Vas, a koja nam Vi svojom prethodnom saglasnošću pružite.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti je pre svega, Vaš pristanak da nas kontaktirate i dobrovoljno nam pružite neophodne podatke, uključujući i podatke koje sami pružite, osim imena i e-mail adrese. Takođe, ukoliko nas kontaktirate u svrhu rešavanja određenih zahteva, pravni osnov obrade će biti i izvršavanje obaveza poslodavca iz ugovora ili rešavanja zahteva koji ste nam uputili. 

Društvo primenjuje najsavremenije tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi Vaši podaci o ličnosti u svakom trenutku bili poverljivi, sigurni i bezbedni.

Odgovor može da glasi: ''Da'', ili ''Ne'', ili bilo koja druga radnja (odgovor) koja označava davanje, odnosno odbijanje davanja pristanka (npr. ''Dajem pristanak'', ''Saglasna sam'',odnosno ''Ne dajem pristanak'', ''Nisam saglasna'' itd).

Podatke o ličnosti ćemo čuvati dok postoji neophodnost njihove obrade, odnosno dok se ne ostvari svrha iz koje su prikupljeni. 

Vaši podaci se obrađuju u Republici Srbiji i nećemo ih prenositi u druge zemlje.

Ovim putem Vas informišemo da prema ZPPL imate pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku, slanjem e-maila na našu e-mail adresu. Ukoliko opozovete pristanak, to neće uticati na dopuštenost obrade koja je izvršena na osnovu pristanka pre Vašeg opoziva. Nakon opoziva pristanka, Vaši podaci će se trajno uništiti. Svoj pristanak možete povući u svakom trenutku pozivom na broj (__), slanjem e-maila na e-mail adresu (__) ili slanjem pisanog zahteva na adresu Društva, na adresu Banovačka 66, Stara Pazova.

Osim toga, imate pravo na pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na prigovor, kao i da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatrate da su Vam povređena prava predviđena ZZPL.   

Ukoliko budete imali dodatnih pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, svrhom obrade i poštovanjem Vaših prava, molimo Vas da nas kontaktirate bez ustručavanja.

Društvo brine o vašoj privatnosti. Hvala na poverenju!