ST PODLOGA

Podloga za impregnaciju.

Opis

Podloga za impregnaciju zidnih površina pre nanošenja silikatne boje

Primena: zid se premazuje valjkom ili četkom u jednom ili dva slo­ja, u zavisnosti od poroznosti zida.

Uslovi za rad: temperatura od 10-25°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 1l za 15 m².

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: PP kanta od 1l.