SEVILJA „0“ test

Masa za izravnjavanje spoljašnjih i unutrašnjih zidova, i postizanje efekta „španskog zida“

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

SEVILJA „1“

Mineralni dekorativni malter bele boje (granulacija 2,2mm).

Preuzmite MSDS

SEVILJA „2“

Mineralni dekorativni malter bele boje (granulacija 4,0mm).

Preuzmite MSDS

Категорија:

Opis

Sevilja „0“

Masa za izravnjavanje spoljašnjih i unutrašnjih zidova, i postizanje efekta „španskog zida“

Primena:

Uslovi za rad: optimalni radni uslovi podrazumevaju temperaturu od 5°C do 30°C, ne raditi na direktnom suncu, kiši i jakom vetru

Potrošnja: 1-2 kg/m².

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: 25kg.

Sevilja „1“

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu tankoslojnih grebanih fasada granulacije 2,2 mm

Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav, čist impregniran zid plastičnom gletericom u debljini granulacije (2,2 mm), zatim se stiroporom ili plastičnom gletericom izvlače šare. Posle kraćeg vremena se pristupa ravnanju (peglanju) površine čistom čelič­nom gletericom.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 2,5-3,0 kg/m².

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: natron vreća od 25kg.

Sevilja „2“

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu tankoslojnih grebanih fasada granulacije 4,0 mm

Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav, čist impregniran zid plastičnom gletericom u debljini granulacije (4,0 mm), zatim se stiroporom ili plastičnom gletericom izvlače šare. Posle kraćeg vremena se pristupa ravnanju (peglanju) površine čistom čelič­nom gletericom.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 4,0-4,5 kg/m².

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: natron vreća od 25kg.