EFMAL / EFMAL „S“

Krečno cementni mašinski malter.

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Категорија:

Opis

Krečno cementni mašinski malter

Primena: podloga mora biti suva, čvrsta, odmašćena i odmrznuta. Nije potrebna priprema podloge cementnim mlekom. Za ma­šin­sko malterisanje, EFMAL se nanosi prskanjem do željene deb­lji­­ne, debljina se određuje postavljanjem metalnih vođica, a ravnanje se vrši aluminijumskom letvom.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 20-25 kg/m².

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlo­zi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: natron vreća od 20kg.

Content missing