DULIT RAJB test

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu rajbovanih fasada (crvići).

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

DULIT G

Mineralni dekorativni malter bele boje (granulacija 2,2mm).

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Категорија:

Opis

Dulit rajb

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu rajbovanih fasada (crvići)

Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav, čist impregniran zid čeličnom gletericom u debljini granulacije, zatim se stiroporom ili plastičnom gletericom izvlače šare. Posle kraćeg vremena se pristupa ravnanju (peglanju) površine čistom čeličnom glete­ricom.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: natron vreća od 25kg.

Potrošnja: Pakovanje:
granulacija (mm): potrošnja (kg/m2): Natron vreća od 25 kg
1,5 2,0
2,0 2,5
2,5 3,0
3,0 3,5
4,0 4,0

Dulit G

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu tankoslojnih grebanih fasada granulacije 2,2 mm

Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav,čist impregniran zid čeličnom gletericom u debljini granulacije (2,2 mm), zatim se stiroporom ili plastičnom gletericom izvlače šare. Posle kraćeg vre­mena se pristupa ravnanju (peglanju) površine čistom čelič­nom gletericom.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 2,5 do 3,0 kg/m².

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: Natron vreća od 25kg.