DULIT „G“

Mineralni dekorativni malter bele boje (granulacija 2,2mm).

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Opis

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu tankoslojnih grebanih fasada granulacije 2,2 mm

Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav,čist impregniran zid čeličnom gletericom u debljini granulacije (2,2 mm), zatim se stiroporom ili plastičnom gletericom izvlače šare. Posle kraćeg vre­mena se pristupa ravnanju (peglanju) površine čistom čelič­nom gletericom.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 2,5 do 3,0 kg/m².

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: Natron vreća od 25kg.