BOJAFAS ”ST”

Opis

Silikatna boja na bazi vodenog stakla za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih površina

Otporna na UV zračenja i atmosferske uticaje.

Primena: podloga na koju se boja nanosi, mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana ST Podlogom. Nanošenje se vrši valjkom, u dva sloja.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 1l za 5-6 m² u dva premaza.

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: PP kanta od 3l, 6l i 15l.