BOJAFAS ”SN”

Opis

Silikonska boja za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih zidova

Toniranje po TEXO ton karti.

Primena: podloga na koju se nanosi mora biti očišćena od starih premaza, odmašćena, ogletovana, premazana SN Podlogom. Nanošenje se vrši u dva sloja, valjkom, četkom ili kompresorom.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Potrošnja: 1l za 5-6 m² u dva premaza.

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: PP kanta od 3l, 6l i 15l.