Barcolo Prime W

Ekološka, visokopokrivna, br­zo­­su­šiva osnovna boja za drvo.

Категорија:

Opis

BARCOLO PRIME W je ekološka, visokopokrivna, br­zo­­su­šiva osnovna boja za drvo.

Priprema i nanošenje: Drvene površine moraju biti čiste, su­ve i izbrušene. Preporučujemo nanošenje u dva sloja, gde se drugi sloj nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, otprilike nakon 6h. PRIME W osnovnu boju razrediti sa 5% vode ukoliko se nanosi četkom, za nanošenje špricanjem razrediti u zavisno­sti od prečnika dizne pištolja i pritiska (oko 10%). Osušen pre­maz izbrusiti finim brusnim papirom. Nakon upo­trebe alat op­ra­ti vodom.

Uslovi za rad: Radna temperatura od 10 do 30°C. Ne upo­­trebljavati na direktnom suncu, kiši ili vetru.

Potrošnja: Od 110 do 140ml/m2 za dvoslojni nanos, u zavi­sno­­sti od stanja podloge i načina nanošenja (tehnike i deblji­ne na­ne­tog sloja).

Pakovanje: 0,75 ml