Barcolo Prime M

Antikorozivna boja za me­tal

Категорија:

Opis

BARCOLO PRIME M je antikorozivna boja za me­tal sa dobrim antikorozivnim i mehaničkim osobinama (tvrdo­ćom, elastičnošću, prijanjanjem) koja se koristi u si­stemu sa završnim emajlom.

Priprema i nanošenje: Nanosi se na čelične, aluminijum­ske, me­­singane ili bakarne podloge predhodno odmašćene. Pre­­po­ru­­ču­jemo nanošenje u dva sloja, gde se drugi sloj nanosi nakon potpunog su­šenja prvog sloja, otprilike 6h. PRIME M raz­rediti sa 5% vo­­de, ukoliko se nanosi četkom, a za nanošenje prskanjem razre­diti u zavisnosti od prečnika dizne pištolja i pri­tiska (oko 10%).

Uslovi za rad: Radna temperatura od 10 do 30°C. Ne upotre­b­ljavati na direktnom suncu, kiši ili vetru.

Potrošnja: Od 110 do 140ml/m2 za dvoslojni nanos, u zavi­sno­­sti od stanja podloge i načina nanošenja (tehnike i deb­ljine na­ne­tog sloja).

Pakovanje: 0,75 ml