FASAPLAST

Visokokvalitetni jednokomponentni beli malter.

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Preuzmite DOP

Opis

Visokokvalitetni, akrilni malter bele boje sa deko­ra­tivnom i zaštitnom funkcijom, zaribane strukture RAJB i zaglađene strukture FULL

Lak za ugradnju. Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih i unu­tra­šnjih zidnih površina. Tonira se po TEXO ton karti.

Primena: masa je već pripremljena, pa je potrebno samo dobro je izmešati pre upotrebe. Podloga na koju se nanosi mora biti tvr­da, ravna, suva i prethodno premazana AKRILGRUND podlogom. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom u debljini granulacije, a po­sebnom tehnikom se postiže željeni izgled.

Uslovi za rad: temperatura od 10-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu. Ovi uslovi važe za vreme aplikacije i 24 ča­sa nakon aplikacije (sušenje).

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: PP kanta od 25kg i 30kg.

Potrošnja (RAJB): Pakovanje:
granulacija (mm): potrošnja (kg/m2): PP kanta od 25 kg i 30 kg
1,5 2,3
2,0 3,0
2,5 3,5
3,0 4,0

 

Potrošnja (FULL): Pakovanje:
granulacija (mm): potrošnja (kg/m2): PVC kanta od 25 kg i 30 kg
1,0 2,4
1,5 2,8
2,0 3,7
2,5 4,2
3,0 4,7

Content missing