dulit

DULIT RAJB

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu rajbovanih fasada (crvići).

Preuzmite MSDS

Preuzmite Tehnički list (TDS)

Opis proizvoda

Mineralni dekorativni malter bele boje za izradu rajbovanih fasada (crvići)

Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav, čist impregniran zid čeličnom gletericom u debljini granulacije, zatim se stiroporom ili plastičnom gletericom izvlače šare. Posle kraćeg vremena se pristupa ravnanju (peglanju) površine čistom čeličnom glete­ricom.

Uslovi za rad: temperatura od 5-30°C. Izbegavati rad na direkt­nom suncu, kiši i mrazu.

Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlozi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanje: natron vreća od 25kg.

Potrošnja: Pakovanje:
granulacija (mm): potrošnja (kg/m2): Natron vreća od 25 kg
1,5 2,0
2,0 2,5
2,5 3,0
3,0 3,5
4,0 4,0